En annan typisk situation. Cykelvägen går alldeles bredvid eller rakt igenom vinfälten.

Tillbaka