Patagonia, Argentina
Perito Moreno. Denna syn var det första vi såg av den berömda glaciären i nationalparken "Parque Nacional Los Glaciares" i Patagonia i södra Argentina. Sjön heter Lago Argentino Brazo Rico och är egentligen en fjordliknande djup vik till själva huvudsjön Lago Argentino som ligger alldeles till höger om den högra udden. Strax bakom denna udde (till höger i bild) krockar glaciären mot klipporna och när isen trycker mot klipporna täpps utloppet från Brazo Rico av och sjön stiger. Man kan tydligt se detta på de kala klipporna till vänster. Det ser faktiskt ut som en reglerad sjö och det är det ju på sätt och vis, men inte av människor utan det är naturen själv i form av glaciären som skär av utloppet. Sjön kan stiga 20 - 30 m och på sommaren när isen backar lite bildas en öppning och Brazo Rico sjunker till samma nivå som själva Lago Argentino. Mitt i bilden strax hitom iskanten kan man se en liten prick. Det är en av turistbåtarna. Den ligger troligen 300 m från iskanten. Det kan ge en uppfattning om isens storlek. 
Tillbaka till småbilderna Nästa bild